ראשי תיבות

אב = ד " אב בית דין אח = כ " אחר כך = כ"א אם כן אע = פ '' אף על פי = ד"ב בית דין = ח"ב בית חדש = י"ב בית יוסף ג = כ " גם כן ד = ה " דיבור המתחיל ד = צ " דפוס צילום דשלב = ל " דבר שלא בא לעולם = ז"ט טורי זהב סמ = ג " ספר מצוות גדול סמ = ע" ספר מאירת עיניים סמ = ק " ספר מצוות קטן ס = ק " סעיף קטן , סעיפים קטנים צ = ל " צריך להיות , צריך לומר = ע"צ צריך עיון ראב = ד " ר ' אברהם בן דוד ריטב = א " ר ' יום טוב בן אברהם ( אשבילי ) רמי = א' ר ' משה איסרליש רשב = א " ר ' שלמה בן אברהם ( אדרת ) ש = ך " שפתי כהן תד " ה , תוד = ה " תוספות , דיבור המתחיל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן