סיכום ומסקנות

מטרתו של הסיכום היא לעמוד על כמה מן הממצאים העיקריים ועל מסקנות מן המחקר כולו וכן להעלות הרהורים למקרא החיבור לקראת מחקר נוסף בעתיד . פרק זה אינו בא להחליף את הסיכומים המפורטים המופיעים בסופו של כל אחד מפרקי החיבור . חיבור זה בדק את מעמדם ההלכתי של מנהגי הסוחרים בתחום דרכי הקניין לאור הספרות התלמודית והבתר תלמודית , בייחוד בתקופת הראשונים והאחרונים עד ימינו . המקורות העיקריים מן המשפט העברי ששימשו אבני בניין לחיבור הם ספרות הפסקים , ספרות הפרשנות למקרא ולתלמוד , ספרות השאלות והתשובות ופסקי דין . לצד המחקר הפנים הלכתי נבחנו מנהגי הסוחרים שנידונו בחיבור זה גם לאור מקורות חוץ-הלכתיים : שיטות משפט זרות - בעת העתיקה , בימי הביניים ועד למשפט האזרחי המודרני , מילונים ומקורות היסטוריים מגוונים אחרים . נושא מנהגי הסוחרים בתחום דרכי הקניין הוא דוגמה מרתקת לדרך שבה מתמודדים פוסקי הלכה עם מציאות כלכלית ומסחרית משתנה . דיני הקניין שנקבעו בספרות התלמודית הם נוקשים , אולם חיי המסחר הדינמיים הולידו דרכי קניין חדשות שלא נזכרו במשנה ובתלמוד . חלקן נוצרו על ידי הסוחרים באופן ספונטני וחלקן - בעקבות חוקי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן