פרק אחד עשר חוזים

מבוא פרק זה יעסוק בשני נושאים שלפי סיווגם המשפטי המודרני שייכים לדיני חוזים , אך פוסקי ההלכה דנים בהם לפי דיני הקניין ובמיוחד לאור קניין סיטומתא . בשני הסעיפים הראשונים של פרק זה יידון תוקפם ההלכתי של חוזה בכתב ושל זיכרון דברים , בסעיף השלישי נידרש לשאלת תוקפו ההלכתי של סעיף פיצויים מוסכמים בחוזה . א . חוזה בכתב בעולם התקבל זה מכבר המנהג לתת תוקף משפטי למגוון סוגי עסקאות , בעיקר התחייבויות , על ידי הסכם כתוב , חוזה , אשר הצדדים לעסקה חותמים עליו . תוקפם של חוזים ומכלול הדינים הקשורים בהם זכו במרוצת השנים לעיגון בחוקי המדינות . לפי ההלכה , יצירת התחייבות דורשת מעשה קניין . רוב פוסקי ההלכה האחרונים , ובכללם פוסקים ודיינים בזמננו , העניקו תוקף הלכתי לחוזים בכתב , בין היתר על סמך הנימוק שהיות שכך הוא המנהג , הרי יש לראות בחתימה על חוזה 'קניין סיטומתא ' 1 לפי סעיף 23 לחוק החוזים ( חלק כללי , ( התשל : 1973-ג" 'חוזה יכול שייעשה בעל פה , בכתב או בצורה אחרת , ' חחים רבים בחיי היומיום מתבצעים בעל פה . הדיון בפרק זה יעסוק בחוזים בכתב בלבד . 2 דיני החתים החלו להתפתח התפתחות משמעותית רק בעידן החדש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן