פרק עשירי כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני

מבוא מהו התוקף ההלכתי של רכישת מוצרים בכרטיס אשראי ושל מסחר אלקטרוני ? פרק זה יוקדש לנושאים אלו , אשר כפי שנראה זכו בשנים האחרונות לדיונים אצל חכמי ההלכה . כפי שכבר ראינו , לפי המשפט העברי העברת בעלות ויצירת התחייבות דורשות מעשה קניין ' , והדרך המרכזית להכרה בתוקפן ההלכתי של פרקטיקות חדשות בתחום הקניין והחיובים הייתה ועודנה באמצעות 'קניין סיטומתא . ' כדי ליישם את דין 'סיטומתא' צריך לברר מהו המנהג המקומי . בימינו , מנהגי ממון מעוצבים בדרך כלל על ידי משפט המדינה , הכולל את החוק והפסיקה האזרחיים , שכן בני אדם נוהגים להתקשר ביניהם באופן המועיל לפי המשפט במדינה . עם זאת , דין סיטומתא לא נקבע על פי המשפט האזרחי אלא לפי מידת השתקפותו של המשפט במנהג המדינה . משום כך , לצורך הכרעה בתוקפן ההלכתי של פרקטיקות מודרניות על סמך 'קניין סיטומתא , ' לא די שפוסק ההלכה יברר את המשפט האזרחי במדינה , אלא עליו לבחון עד כמה המנהג בנוגע לפרקטיקה הנידונה תואם את המצב המשפטי . ו ראו לעיל בפרק הראשון , הערה . 4 2 באופן עקרוני , ניתן להסתמך על חוקי המדינה גם היישר מכוח 'דינא דמלכותא דינא , ' ולא באמצעות ה י מנהג '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן