פרק שמיני פרקטיקות לקניית נכסים ולחיזוק התחייבויות עסקיות

מבוא כבר בתקופת חז"ל ומאז עד ימינו התפתחו דרכים חדשות ליצירת קניין והתחייבות שלא בא זכרן בספרות התלמודית , ופוסקי ההלכה בתקופה הבתר תלמודית נדרשו לדון בתוקפן ההלכתי . רבות מן הפרקטיקות הללו לא נקבעו על ידי מוסדות השלטון אלא נוצרו 'מלמטה ' על ידי הסוחרים והעם , ושימשו אותם בחיי המסחר כדרכי קניין של נכסים או כדרכים ל'סגירת ' עסקאות - כלומר לחיזוק תוקפן של התחייבויות עסקיות - ממגוון סוגים . ברבות השנים חוקקו חלק מן הפרקטיקות הללו כחוקים במדינות העולם . עם הפרקטיקות המקובלות לסגירת עסקאות מכר ועסקאות אחרות ניתן למנות תקיעת כף , תשלום דמי קדימה , אמירת 'מזל וברכה ' בין יהלומנים ועוד . ניסיון להשתית את תוקפן ההלכתי של הפרקטיקות לקניית נכסים ול'סגירת' עסקאות באמצעות דרכי הקניין הקלסיות נידון בדרך כלל לכישלון , שכן על פי רוב פרקטיקות אלו אינן עונות על הדרישות ההלכתיות של דרכי קניין אלה . הדרך המרכזית להכרה בתוקפן ההלכתי של פרקטיקות אלו הייתה במשך מאות שנים , ועודנה כיום , מבוססת על 'קניין 2 סיטומתא / י לפי הפרשנות הרחבה שקיבל קניין זה על ידי פוסקי ההלכה . 1 דרך נוספת שבה השתמשו הפוסקים כדי להכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן