שער שישי יישומים של דין סיטומתא בפרקטיקות ליצירת קניין והתחייבות