מקרא, מדרש וקוראן : עיון אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים

מקרא, מדרש וקוראן : עיון אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים

מחבר: בת-שבע גרסיאל
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2006
מילות מפתח: פרשנות המקרא; יהדות ואסלאם; פרשנות הקוראן; מקרא; פרשנות; תנ"ך - פרשנות; תנ"ך פרשנות; פרשנות תנ"ך; פרשנות התנ"ך; פרשנות תנך; פרשנות ת.נ.ך; פרד"ס; פשט; דרש; רמז; סוד; יהדות ואסלם; יהדות ואיסלאם; יהדות ואיסלם; אסלאם ויהדות; איסלאם ויהדות; איסלם ויהדות; אסלם ויהדות; יהודים ומוסלמים; מוסלמים ויהודים; קוראן - פרשנות; קוראן פרשנות
המקרא ומדרשיו השפיעו רבות על הקוראן ומפרשיו הקדומים. מחקר מקיף זה מצביע על חומרים סיפוריים רבים – הכלולים בפרשות מקראיות, ששימשו בעיקר בליטורגיה של בתי הכנסת היהודיים בערב ולוו במדרשים ובפירושים – אשר מצאו את דרכם אל הקוראן, והשתלבו במסכת הנאומים וההטפות שלו.
המחברת בוחנת ביסודיות את הדומה והשונה בתיאורם ובשילובם של הדמויות והמוטיבים המשותפים למקרא, למדרשים הקדומים ולקוראן, מתחקה אחרי הסיבות לשינויים בכל אחד משלושת אוצרות הדת והתרבות הללו, ומעריכה את המשמעויות המגוונות העולות מדרכי התיאור השונים. אל הספר
נושא/נושאים: , דתות
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13