השיח האלטרואיסטי : מוסר, נשים, פוליטיקה

השיח האלטרואיסטי : מוסר, נשים, פוליטיקה

מחבר: שרה שלו
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: ארגוני נשים; אתיקה; התנדבות; מגדר; אירגוני נשים; טוהר המידות; טהר המידות; מוסר; מתנדבים; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר
ד"ר שרה שלו מצביעה על הכוחות הסותרים הפועלים בחברה במקביל: מחד - מלחמות, אלימות ושליטה, שרירות לב ואדישות כלפי חיי אדם, ומאידך - גברים ונשים העוזרים, תורמים ומטפחים, הרגישים לסבלם של אחרים, מתוך מחויבות ואחריות אישית לזולת. אחריות זו מגיעה לעתים עד כדי הקרבה עצמית, הן בחיי היומיום והן במצבי מצוקה קטסטרופליים כמו מלחמות ואסונות טבע. מחקר זה עוסק בתופעת האלטרואיזם בספקטרום הרחב ביותר שלו: בהגדרת ממדיו: בדינמיקה ובפרקטיקה שלו: בתוצאותיו ובתפקידיו בחיים החברתיים. החוקרת מתמקדת בסוכניו החברתיים המחוללים והמקיימים את האלטרואיזם הלכה למעשה: הארגונים, הנזתנדבים, ובעיקר הנשים, דרך "יחסי תרומות" כשיח אלטרואיסטי שהם מנהלים עם זולתם.
הרעיונות המועלים בספר מנסים לשחרר מכבליהם את המושגים המקובלים אודות יחסי גומלין, אתיקה, מגדר ופוליטיקה, כפי שקובעו בפילוסופיות המערביות ובמחקר החברתי. במקומם מוצעים גישה תיאורטית, כלים חדשים וסיפורים אלטרנטיביים, התורמים הן לחשיבה חדשה והן להערכה מחודשת להסברים הקיימים. בסיכומו של הספר מורחבת היריעה לידי הצעת פרדיגמה של מוסר חברתי אלטרואיסטי ואפשרויות נזימושו הפוליטי, ההולם חזון של חברה פוסט - מודרנית של ראשית המאה ה - 21.
ד"ר שרה שלו, סוציולוגית, חקרה במהלך עבודת הדוקטורט שלה באוניברסיטת תל אביב את נושא האלטרואיזם בחברה. לימדה ועבדה במחקר באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן עסקה בניהול, הדרכה, וכתיבת תוכניות לימודים. מתמחה בנושאים: דמוקרטיה וחינוך, ארגוני מתנדבים ומנהיגות נשים. כיום היא עוסקת במחקר וכתיבה, בפעילות ציבורית בקהילה ובפעילות פוליטית בארגוני נשים. אל הספר
תוכן הספר:
פרדס הוצאה לאור בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13