יצחק רבין : ראש ממשלת ישראל 1974 - 1977, 1992 - 1995 מבחר תעודות מפרקי חייו - יצחק רבין : כרך ראשון 1922 - 1967

יצחק רבין : ראש ממשלת ישראל 1974 - 1977, 1992 - 1995 מבחר תעודות מפרקי חייו - יצחק רבין : כרך ראשון 1922 - 1967

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ה
מילות מפתח: רצח פוליטי; רבין, יצחק; ראש ממשלה; רצח; רצח-פוליטי; רבין, י.; רבין; ראש-ממשלה
בספר שפורסם בשנת 2005 כ-200 מסמכים ותצלומים רבים מן השנים 1967-1922, בהם מכתבים אישיים ששלח רבין לבני משפחתו ולחבריו לנשק, מכתבים צבאיים שונים ומבחר מדבריו בדיוני המטכ"ל ובישיבות הממשלה. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. ארכיון המדינה

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  טז  יז  יח  יט  כ  כא  כב  כג  כד  כה  כו  כז  
כח  כט  ל  לא  לב  לג  לד  מט  3  4  5  6  7  9  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  122  123  124  125  126  127  
128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  
154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  176  177  178  179  180  
181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  201  202  203  204  205  206  
207  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  230  231  232  233  234  
235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  
260  261  262  263  264  265  266  267  268  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  
286  287  288  289  290  291  292  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  
312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  334  335  336  337  338  
339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  
365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  
390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  
415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  
440  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  
466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  490  491  
492  494  495  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  514  515  516  517  518  519  520  521  
522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  
547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  569  570  571  572  573  
574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  
600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  F  E  D  A