זכויות הילד והמשפט הישראלי

זכויות הילד והמשפט הישראלי

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ע - 2010
מילות מפתח: הורים וילדיהם; זכויות הילד; מעמד משפטי; הורים וילדים; ילדים והורים; זכויות ילדים; זכויות; זכות
המושג "זכויות הילד" הולך ותופס בשנים האחרונות מקום מרכזי בשיח המשפטי והציבורי בישראל. תהליך זה קשור הן למגמות פנימיות של המשפט הישראלי והן לתהליכים כלל-עולמיים הנקשרים במידה רבה לאמנה
הבין-לאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989. עם זאת, עד היום טרם נעשה בישראל ניסיון מקיף לבחון באופן ביקורתי את משמעות המושג ואת השפעותיו. ספר זה, שהנו הספר הראשון המוקדש כולו לזכויות הילד בישראל, מבקש להציב בסיס רחב לפיתוח שיח אקדמי וחברתי הממוקד בשאלות הנוגעות בזכויות הילד.
האם יש להכיר בילדים כנושאי זכויות? במה זכויות של ילדים שונות מזכויות של מבוגרים? מהו היחס הראוי בין ההכרה באוטונומיה של ילדים לבין ההגנה עליהם? איך ילדים תופסים את זכויותיהם? כיצד יש לשתף ילדים בהכרעות הנוגעות בהם? על מי מוטלת האחריות לקידום זכויות ילדים? מהן השלכותיה של הכרה בזכויות הילד בתוך המסגרת המשפחתית? כיצד שיח זכויות הילד משליך על הדיון בהסדרים המשפטיים הראויים בסוגיות כגון ענישה ושיקום של נוער עובר חוק, הזכות להורוּת, ענישה גופנית של ילדים, מעמדם של ילדים מהגרים והסדרי משמורת? האם שיח זכויות הילד בישראל מדיר קבוצות חלשות של ילדים? על שאלות אלה, ורבות אחרות, מבקשים כותבי המאמרים שבספר להשיב.
הספר מיועד לא רק לציבור המשפטנים, אלא לכלל אנשי המקצוע שעיסוקם מחייב התמודדות עם שאלות הנוגעות בתפיסה החברתית והמשפטית של ילדים ושל תקופת הילדוּת. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  11  12  13