היהודים בעולם האסלאם

היהודים בעולם האסלאם

מחבר: ברנרד לואיס
שנת ההוצאה: תשנ"ו - 1996
מילות מפתח: יהדות ואסלאם; יהודי ארצות האסלאם; יהדות ואסלם; יהדות ואיסלאם; יהדות ואיסלם; אסלאם ויהדות; איסלאם ויהדות; איסלם ויהדות; אסלם ויהדות; יהודים ומוסלמים; מוסלמים ויהודים; מוסתערבים (יהודי ארצות האסלאם); מסתערבים; מוסתערבים; יהודי ארצות האסלם; יהודי ארצות האיסלם; יהודי ארצות האיסלאם; יהודי ארצות האסלאם
המרכזים העקריים של חיים יהודיים ופעילות יהודית מאז ראשית ימי הביניים היו בארצות האסלאם והנצרות.
תנאים מיוחדים נדרשו כדי לאפשר את קיומה של הסמביוזה התרבותית, שהולידה את מה שמכונה 'המסורת
היהודית-אסלאמית' של קיום בצוותא והשפעה הדדית. בספר זה בוחן פרופ' ברנרד לואיס את מקורותיה, את פריחתה ואת סיומה של מסורת זו על הרקע של ההיסטוריה היהודית ושל ההיסטוריה האסלאמית. אל הספר
נושא/נושאים: , ימי הביניים, העת החדשה, דתות
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13