מבוא לכלכלה גרסה ישראלית : וצפחת השמן לא תחסר?

מבוא לכלכלה גרסה ישראלית : וצפחת השמן לא תחסר?

מחבר: מאיר חת
שנת ההוצאה: תשמ"ט - 1989
מילות מפתח: ישראל - כלכלה; כלכלת ישראל
בספר נידונים נושאים כלכליים מתוך התייחסות מיוחדת לתנאי המשק הישראלי: חקר הקשרים בין משתנים כלכליים; בחינת תהליכים כלכליים; ניתוח המסגרת המוסדית שבה מתנהלים החיים הכלכליים והמדיניות הכלכלית. מכשירי הניתוח המוצגים בספר כלליים ומתאימים לניתוח בעיות של משקים מסוגים שונים. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13