הפרטת חברות בישראל ובעולם

הפרטת חברות בישראל ובעולם

מחבר: שלמה אקשטיין, בן-ציון זילברפרב ושמעון רוזוביץ
שנת ההוצאה: תשנ"ח - 1988
מילות מפתח: הפרטה; פריבטיזציה; פריווטיזציה
הספר סוקר את הניסיון בתחום ההפרטה בעולם - המניעים לתהליך, יעדי ההפרטה והשיטות השונות שאומצו בעולם לביצועה. כמו כן הוא דן בניסיון הישראלי - מעמדן של החברות הממשלתיות, התכניות להפרטתן והסיבות לפיגור המשמעותי בקצב ביצוע ההפרטה בישראל. שיטות ההפרטה שאומצו בישראל נידונות באופן ביקורתי, ומובאות המלצות לשיפור התהליך. בשיתוף עם "המכון הישראלי הבינלאומי לסקר מדיניות כלכלית שימושית". אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11