הפרטת חברות בישראל ובעולם

הוצאת אוניברסיטת בר אילן הפרטת חברות בישראל ובעולם שלמה אקשטיין בן ציון זילברפרב שמעון רוזביץ הפלטת חביות בישראל ובעולם שלמה אקשטיין בן ציון זילברפיב שמעון יוזביץ הוצאת אוניברסיטת בו אילן , ומת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן