יהדות אתיופיה : זהות ומסורת

יהדות אתיופיה : זהות ומסורת

מחבר: מיכאל קורינאלדי
שנת ההוצאה: תשס"ה - 2005
מילות מפתח: מסורת יהודית; זהות יהודית; גיור; יהודי אתיופיה; תודעה יהודית; גרים; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; אתיופיה; אתיופית
בשנות המשטר המהפכני באתיופיה היו בני עדת 'ביתא ישראל' נתונים בצרה ובמצוקה בגלותם, ושואה רוחנית ופיזית איימה על יהדות אתיופיה. אז החלה פעילות ציבורית למען עליית העדה. תנועת העלייה הגיעה בשיאה במבצע משה (1984/85) שזכה לתהודה עולמית, ואיתה גברו השאלות והתהיות מכל עבר על התעלומה האופפת את עברה היהודי של העדה.
ספר זה מברר ומאיר את ההתפתחות ההיסטורית, הספרותית וההלכתית בסוגיה זו, מאז ימי גלות 'עשרת השבטים' ועד ימינו אנו, מבחינת המסורת הרבנית והמסורת הפלשית, תוך השוואה בין מנהגי העדה להלכה התלמודית והרבנית, כגון בעניני שבת ובדיני טומאה וטהרה. עוד מתאר הספר את סדרי הנישואין והגירושין לפי מסורת העדה ואת התוצאות, מבחינת ההלכה, לעניין מעמדם האישי של בני העדה בישראל.
המחקר כולל שורה של מקורות, נספחים ומסמכים, שחלקם מתפרסם עתה לראשונה, מפתח מקורות וביבליוגרפיה מקיפים ומעודכנים וכן מבוא היסטורי- לתולדות ביתא ישראל (הפלשים).
הספר מיועד לחוקרים, למורים ולסטודנטים במדעי המשפט, במדעי היהדות וההיסטוריה של עם ישראל וכן לעורכי דין וכמובן גם לבני העדה ולעוסקים בקליטת יהודי אתיופיה ולכל שוחרי דעת. אל הספר
נושא/נושאים: , דתות ומיעוטים, מיעוטים
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג