הערכה מושכלת : מתיאוריה למעשה

הערכה מושכלת : מתיאוריה למעשה

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 1999
מילות מפתח: חינוך; מדידה והערכה; פדגוגיה; הערכה
זה ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה, העברתו לתלמידים, ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה. כל פרקי הספר נכתבו על-ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא "הערכת הישגים" במסגרת לימודיהם לתארים שני או שלישי, וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם. בכל פרק מודגשים שיקולי-הדעת, ההרהורים, הלבטים והלקחים מן ההתנסות המדווחת, ומובאות עצות למורה המתעתד לצאת למסע מסוג זה.
הספר כולל מגוון כלי הערכה: מטלות ביצוע תחומיות, בינתחומיות ועל-תחומיות, תצפית, יומנים לתיעוד למידה ותלקיט. כל הכלים הללו חוסים תחת המטרייה שכותרתה "הערכה חלופית", ואשר יישומה האידיאלי מהווה חלק מתרבות הוראה-למידה-הערכה (הל"ה), המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים. כלי ההערכה הנידונים בפרקים השונים פותחו לצורכיהם של תלמידים בגילאים שונים, החל בבית-הספר היסודי, המשך בחטיבת-הביניים ובית-הספר התיכון וכלה במסגרות החינוך העל-יסודי.
הספר מיועד לאנשי חינוך: מורי מורים. מורים בפועל, פרחי-הוראה, מנהלים, מפקחים, מדריכים וכל מי שמתעניין בתחומי הוראה והערכה ובחשיבת מורים על-אודותם. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13