החינוך הקיבוצי בסביבתו

החינוך הקיבוצי בסביבתו

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: חינוך; קיבוץ; חינוך משותף; פדגוגיה; חנוך משותף; חינוך קיבוצי; חינוך בקיבוץ
הקיבוץ היה מתמיד צורת חיים קומונלית, ששמרה על גבולות ברורים בינה לבין החברה סביבה. כיום הקיבוץ נפתח יותר ויותר לסביבותיו. לא רק שחברי קיבוץ רבים עובדים מחוץ לקיבוציהם, אלא רבים גם אנשי העיר והכפר שילדיהם מצויים שנים ארוכות במוסדות החינוך הקיבוציים.
"החינוך הקיבוצי בסביבתו" -פירושו היום שילוב של חניכי הקיבוץ עם חבריהם שמחוץ לו מן הגיל הרך ועד גילאי העלומים.
החינוך הקיבוצי נחקר באינטנסיביות על-ידי חברי קיבוץ וחוקרים אחרים למן שנות החמישים. הם בודקים אם נשמר עדיין ייחודו של החינוך הקיבוצי, ובמה הוא שונה או דומה לחינוך בחברה הסובבת, בישראל ובעולם. קובץ זה מוסיף נדבך למחקר החינוך בקיבוץ ובודק את ייחודו בסביבתו. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13