הקהילה החדשה : עיונים במשנת הקבוצה היהודית

הקהילה החדשה : עיונים במשנת הקבוצה היהודית

מחבר: משה אונא
שנת ההוצאה: 1987
מילות מפתח: הקיבוץ הדתי
הקובץ שלפנינו הוא נסיון להציג את הקבוצה הדתית כיצירה עצמאית ומקורית. היא אמנם חשה את עצמה כמשתייכת לתנועה הקיבוצית הכללית, אבל לא במידה פחותה - וייתכן במידה יתירה - לתנועת הציונות הדתית.סדרי חייה, ארגונה והופעתה קובעים את מקומה בתנועה הקיבוצית: ביסוסה הרעיוני בא לה מן הציונות הדתית ובמיוחד ממשנת 'תורה ועבודה' ומקשר אותה עם אלה קשר של השקפת עולם. הספר בנוי בשלושה מדורים, על-מנת ליצור תמונה המבליטה את הצדדים השונים החשובים ביותר של היצירה החברתית והרעיונית הזאת. אל הספר
נושא/נושאים: , אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14