שורשי הפוליטיקה הישראלית

שורשי הפוליטיקה הישראלית

מחבר: זאב צחור
שנת ההוצאה: 1992
מילות מפתח: מפלגת פועלי ארץ-ישראל; ציונות רוויזיוניסטית; פוליטיקה; שמאל וימין (פוליטיקה); מפלגת פועלי ארץ ישראל; מפא"י; מ. פ. א. י.; מפאי; מ.פ.א.י.; ציונות; רביזיוניסטים; רוויזיוניסטים; רויזיוניסטים; מדינאות; ימין ושמאל (פוליטיקה)
המערכת הפוליטית הישראלית עוצבה בתקופה שלפני הקמת המדינה. במשך השנים חלו בארץ שינויים מהפכניים אולם המפלגות והאירגונים השונים שמרו על רצף מופלא למן הקמתן, בתקופת היישוב ועד למהפך ב -1977.
 חיבור זה מבקש להסביר תופעות אלו באמצעות ניתוח העימותים הגדולים שהתחוללו בשלב העיצוב של המערכת הפוליטית. הפרקים השונים דנים בעימותים בין גלי העליות לארץ בתקופת היישוב, במאבקים בין תנועות השמאל לבין עצמן ובינן לבין הימין האזרחי והרוויזיוניסטי. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13