ירושלים בימי בית ראשון : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

ירושלים בימי בית ראשון : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"א
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); תקופת בית ראשון; ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה; תקופות; תקופת בית 1; בית ראשון; בית 1
לירושלים של ימי בית ראשון מוקדש כרך זה, החמישה עשר בסידרת 'עידן'.
בכרך ארבע חטיבות: תולדות ירושלים משחר ימיה ועד חורבן הבית, מעמדה הדתי והרוחני של העיר, המימצא הארכיאולוגי העשיר מהתקופה הנדונה, חטיבת העשרה וחומר עזר.
המאמרים נוגעים לרוב התחומים הקשורים לירושלים של אותן ארבע מאות שנה בקירוב, שבהן נקבעה ועוצבה דמותה הפיסית והרוחנית של העיר כבירת ישראל: מקומה ומעמדה של העיר בתקופה הכנענית; כיבושה בידי דוד והפיכתה לבירה ולעיר המקדש, כחלק מתהליך המעבר של עם ישראל מעדה למלכות; המסורות במקרא על התקדשותה של העיר ועל היותה המקום אשר בחר האל; מסעות המלחמה של סנחריב ושל נבוכדנאצר; אוכלוסיית העיר וגידולה במהלך התקופה; הכתובות כביטוי בלתי-אמצעי ללשון ולתרבות העבר; התשתית הפיסית שבה אירעו התהליכים ההיסטוריים האמורים, בעיות טופוגראפיות וארכיטקטוניות, בנייני פאר, מפעלי מים וביצורים; התגליות הארכיאולוגיות, וביניהן מימצאים אמנותיים נדירים כרימון השנהב, גלילי הכסף של ברכת הכוהנים, גילופי עץ וחפצי פולחן. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה, ירושלים
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  
100  101  102  103  104  105  106  108  110  111  112  113  115  116  117  118  119  120  122  123  124