קראו בכותר - ירושלים בימי בית ראשון : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר