"ואין הדעות שוות" : על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל

"ואין הדעות שוות" : על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: הלכה; מוגבלים ביהדות; אנשים בעלי לקות שכלית; שאלות ותשובות; יהדות ומוגבלים; אנשים עם מוגבלות שכלית; מוגבלים שכלית; אנשים עם פיגור שכלי
מעמדם של אנשים עם מוגבלות שכלית עובר בישראל שינוי חברתי עמוק, כמו בכלל החברה המערבית. הכרה באינטליגנציות חלופיות, אמצעים מגוונים ליצירת תקשורת בין אישית ודרכי הבעה חלופיות הביאו את החברה להבין שמי שהיה נחשב בעבר נטול כישורים קוגניטיביים וממילא מורחק מסביבת החיים הנורמטיבית הוא עכשיו חלק מקהילת האנשים המודעים למוגבלות. כולם יחד עוסקים ביצירת ההתאמות וההנגשות לצרכים המיוחדים. ובשדה ההלכה היהודית?
אסופת המאמרים שלפנינו מבקשת ללוות את התהליך שעוברת החברה היהודית המסורתית, היונקת את ערכיה והנהגותיה ממערכת המשפט העברי. מסתבר שכושר ההסתגלות של ההלכה הוא גדול, ומעצבי ההלכה מגלים קשב רב לאתגרי השילוב של אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית. אנו מאמינים שעצם העיסוק בנושא מרים תרומה לקידומו. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11