הקיבוץ בחברה הישראלית : פתולוגיה של משבר : ארבע מסות

הקיבוץ בחברה הישראלית : פתולוגיה של משבר : ארבע מסות

מחבר: יוסף לניר
שנת ההוצאה: 2004
מילות מפתח: קיבוץ
הקריסה הרעיונית והתפקידית שבפניה עומדת התנועה הקיבוצית היא הנושא המרכזי של ארבע המסות המובאות בספר. סיבותיה: המשבר החברתי-כלכלי העמוק המעוגן במשבר דמוגרפי ותעסוקתי.
בארבע המסות חושף המחבר את היחסים  המורכבים של הקיבוץ עם סביבתו החברתית והפוליטית ואת חולשתו, שבעטיה הוא מתקשה להתגבר על המגמות האנטי קיבוצוית המתפשטות במערכת הפוליטית. במסות המהוות למעשה ארבעה פרקים של חיבור אחד, נוטש המחבר את המתודולוגיה המחקרית ופונה לכתיבה תיאורית ופובליציסטית, תוך שהוא שומר על רקע מחקרי וביבליוגרפי רב-גוני המבסס את הבנותיו ותפיסותיו לגבי דמותו  החברתית-מדינית, הכלכלית והדמוגרפית של הקיבוץ בתקופתנו. מתוך כך מצביע המחבר על כשלון המנהיגות הקיבוצית להציג חלופה התיישבותית ליש"ע, בנגב ובאזורי הספר בצפון המדינה מאז מלחמת יום כיפור, כשלון שהיה בין הגורמים לקריסה הסוציו-פוליטית של הקיבוץ כתנועה רעיונית. (מתוך גב הספר). אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  13