קראו בכותר - הקיבוץ בחברה הישראלית : פתולוגיה של משבר : ארבע מסות