קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - 101 שנים לתל אביב : העיר העברית הראשונה