קראו בכותר - ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג