קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ירושלים : אתרים וסיורים בעיר המאוחדת