קראו בכותר - הקיום והזיכרון : ביצירות אהרן אפאפלד, יוסף חיים ברנר ובכתבים אחרים