קראו בכותר - סנה בוער בקוצק : נתיב חייו של רבי מנדל