קראו בכותר - המחיר הכפול : מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל