קראו בכותר - והיה באחרית הימים : מלחמה ושלום בחזון ישעיהו ובסיפורי הבריאה