קראו בכותר - לא יסור שבט מיהודה : נקודות מבט על התמדת הממד הפוליטי ביהדות