קראו בכותר - הערכה אסטרטגית לישראל - הערכה אסטרטגית לישראל 2022 : עת להכרעות