קראו בכותר - יציאת יהודי תימן : מבצע כושל ומיתוס מכונן