קראו בכותר - אל תקראי לי מטאטא : התפקוד הגבוה ברצף האוטיסטי