קראו בכותר - לשון האש : עדות פואטית על הטראומה של השואה