קראו בכותר - עוצמת השיתופיות : מאגו־סיסטם לאקו־סיסטם - ניהול אפקטיבי של שותפויות, ממשקים ושיתופי פעולה