קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת כלים (טהרות א) - כרך ב פרקים ח-י"ג