קראו בכותר - עברית יהודאית : לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין המרד הגדול למרד בר כוכבא