קראו בכותר - בין הלכה להשכלה :  מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות