מבוא

עמוד:11

בהפשטת יתר ובהעצמת הסובייקט , ואילו האתיקה השנייה מעצימה יתר על המידה את הזולת , ואינה מסוגלת למקם את נוכחותו בתוך מערכת מושגית של הסובייקט , ההכרחית לכל פעילות תודעתית . ספר זה מבקש להציע עמדת ביניים , שלפיה הסובייקט והזולת הם גם פועל וגם נפעל . היא מסכימה שאי אפשר לשלול מהסובייקט את ריבונותו ואת מעמדו , שכן מעמד זה הוא תנאי לכל פעילות של שיפוט והתחייבות , ולפיכך נקודת המוצא שלה פותחת במעמדו הראשוני של הסובייקט . ואולם , היא גם מסכימה שמעמד ייחודי זה עלול לייצר יחס היררכי בין הסובייקט לזולת , ולפיכך היא מניחה כי הזולת הוא אכן טרנסצנדנטי לסובייקט . טרנסצנדטיות זו אינה רק דרישה מוסרית ; היא נתון פנומנולוגי בהיר , שיש לו היבטים רבים : מבחינה אפיסטמולוגית הזולת אינו מוכר עד תום ; יש בו תמיד שארית שאינה ניתנת למיצוי , המתבטאת בסירובו להיות ממוקם רק כאובייקט בעולמו של הסובייקט . סירוב מתמיד זה בא לידי ביטוי בעובדה שכל ניסיון למקם את הזולת כאובייקט , מחייב סוג של אלימות כלפיו - השתקה , הדרה , הסטת המבט ממנו או ראייתו כשקוף . הזולת הוא ראשוני כמו הסובייקט , אבל ראשוניות זו נתונה למניפולציה . זאת בשל תכונת היסוד של הסובייקט כיש מכונן . המתח שבין שני הקצוות - הסובייקט והזולת - יכול להיפתר בזכות תכונתו הייחודית של הסובייקט הפעיל , הריבוני : הוא יכול לסגת אל עצמו ; לצמצם ולסייג את עצמו כדי לאפשר לנוכחותו של הזולת להופיע . פעולת צמצום זו מבטאת את אופיו הריבוני של הסובייקט . כיש פעיל הוא יכול להפנות את פעילותו כלפי עצמו ולמקם עצמו מחדש . כאשר הוא ממצב את עצמו כיש פתוח ודרוך למה שנוכח ומופיע בפניו , הנוכחות של הזולת אינה כופה עצמה עליו ; אדרבה , היא מבטאת את הפתיחות שלו כלפי הזולת וכלפי הטרנסצנדנטי . הסובייקט הוא המאפשר נוכחות זו . במסגרת פתיחות זו , הזולת אינו 'בשבילי ; ' אדרבה , מיקומו העצמי של הסובייקט כיש פתוח , מבטא את נכונותו לקבל את מה שמופיע מולו . פתיחות זו אל מה שישנו , מאפשרת את הופעת הזולת , ולא פחות מכך - את הופעת הניסיון בטרנסצנדנטיות בכלל , שהמופע של הזולת הוא חלק ממנה . תנועה מורכבת זו , שתתואר בפירוט בפרקי הספר השונים , תיקרא 'אתיקה של הנסיגה הפנימית' או 'אתיקה של הנסיגה העצמית . ' ' הנסיגה של העצמי' משמעה שהריבון נסוג אל פנימיותו , משהה את פעילותו , ומתמקם בעמדת פתיחות וקשב לזולת , עמדה המחייבת אותו

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר