קראו בכותר - מול אחרים ואחרות : אתיקה של הנסיגה הפנימית