עמנואל, 'ידידו של דאנטה'

עמוד:יג

טעות , שאם כן , אתה מניח את התיבה tua שבטור החמישי בלא כל שמעצם הנושא אותה ; ובאמת תיבה זו מובנת יפה בבחינת ניגוד של mente mia שבטור השלישי . לאחר שקבענו את הנוסח הנכון ואת הפירוש הנכון , לא נמצא בסוניטות אלו שום ראיה לטובת אותה ידידות מפורסמת . " יתר על כן , סבורני שאפשר אף להפליג ולהביא מזה ראיה להיפוכו הגמור , ששום קשרי ידידות לא היו קיימים בין שני המשוררים הללו . באמת מעמיד בחונה את שתי הצרות זו כנגד זו באופן כזה , שיש בו כדי להראות כי מות דאנטה פוגע בעמנואל לא יותר משהוא פוגע בכל אדם אחר , כצרה כללית אשר פגעה בכל עולם התרבות כולו . אני - אומר בחונה- מיצר על מותו של דאנטה , אתה מיצר על מות ידידתך ; או נכון יותר , אתה מיצר תחילה על צרת יחיד שלך ואחר כך על צרת רבים , שמצאה את כל בני האדם כולם . כיוצא בזה מעמיד גם עמנואל בתשובתו את אבל הנוצרים על מות דאנטה כנגד אבל היהודים על מות ידידתו ; ואף על פי שאפשר להבין , כי גם הוא מזמין את הכול , כנוצרים כיהודים , להתאבל על הסתלקותו של משורר 'הקומדיה , ' אין למצוא בדבריו כל רמז לתש של צער יחיד על מות דאנטה , צער עמוק וחריף יותר מצערם של שאר בני האדם , כפי שהיה לצפות אילו קשור היה עמנואל בנפטר קשרי ידידות אישית . לפיכך אנו יכולים להסיק ששתי הסוניטות הללו , לא זו בלבד שאין בהן כדי להוכיח שעמנואל היה 'ידידו של דאנטה , ' אלא להפך , יש בהן כדי לחזק בנו את הדעה , כי קשרי ידידות כאלה לא היו מעולם . והוא הדין בשתי הסוניטות האחרות , שאף הן אינן עשויות לערער

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר