מאמרים נבחרים בגיאוגרפיה של ארץ־ישראל

עמוד:4

מקור המאמרים לפי סדר הופעתם * השפעות טופוגרפיות על דרכי התחבורה ביהודה , " יהודה וירושלים" , הכינוס הי"ב לידיעת הארץ , תשי"ז , ( 1 957 ) עמי . 155-144 * ירושלים - הרים סביב לה , הכינוס הארצי הכ"ה לידיעת הארץ תשכ"ה , , 1969 עמי . 108-96 * תמורות בנוף העירוני של ירושלים במאה הי"ט , " קתדרה" , 6 תשל"ח , ( 1978 ) עמי . 73-36 * שמש בגבעון דום ( מסה גיאוגרפית-היסטורית הרואה אור לראשונה . ( * תמורות בגיאוגרפיה העירונית של חברון במאה הי"ט , " קשת" אוקטובר . 1971 * גידול הגפן בחברון , תרגום מתוך : "The Vineyards of Hebron " , Geografisk 'n / cfrc / jn / ir , Amsterdam , pp . 501-510 , 1971 . * הרי שומרון - מבנה פיסיוגראפי ודרכי תחבורה , הכינוס השלושים לידיעת הארץ , , 1973 עמ' . 120-114 * דרכי התחבורה בהרי צפת בהתפתחותן ההיסטורית , "ידיעות" כ"ד , תש"ר , , 1960 עמי . 250-239 * התהוות הנוף של עמק חולה , "ידיעות" , י"ח , תשט"ו , ( 1955 ) עמ' . 88-70 * התנאים הפיסיוגרפיים של השרון והשפעתם על התפתחותו היישובית , "מחקרים" א' , תשי"ט , ( 1959 ) עמי . 133-111 * השפעות גיאוגרפיות של הדרכים ההיסטוריות בשרון , תרגום מתוך : "Geographical Influences of the Historical Routes in the Sharon Plain" , Palestine Exploration Quarterly , I 961 ? rvtan * הגיאוגרפיים של אילת כגורם בפיתוחה , הכינוס הארצי הי"ח לידיעת הארץ , תשכ"ג , ( 1 962 ) עמי . 241-231 ? מעמדה הגיאופוליטי של אילת וחמודותיו ההיסטוריות , "מחקרים" וי , תשכ"ח , ( 1 968 ) עמי . 80-53 * נמלים וזיקתם לים ולעורף היבשתי , "חוף וים" , קובץ מאמרים והרצאות , הקיבוץ המאוחד , תשל"ח , ( 1978 ) עמ' . 6-2 * הנמלים הים-תיכוניים של ישראל בהשוואה לדגם "הנמל היםתיכוני" , "מחקרים" תשמ"א , ( 1981 ) עמי . 153-133

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר