תוכן עניינים

עמוד:7

תובן עניינים הקדמה 5 א . בן אברהם / תולדות ירדן 9 אשר ססר / ירדן כיום — היבטים דמוגרפיים , חברתיים ומדיניים 19 משה פישר / קווי יסוד באדריכלות ובאמנות של עבר הירדן בתקופות ההלניסטית , הרומית והביזאנטית 33 יוסף גייגר / על אנשי רוח יוונים בגדרה 43 אלי שילר / נוצרים ונצרות בירדן 47 עבר הירדן ואתריה במקורות המוסלמיים 56 פנחס פיק / לקורות מסילת הברזל החג'אזית בירדן 63 רבקה פלסר / ישיבת "ארץ ירדן" בחשבון 74 נילי ליפשיץ / מסעי בוטנאים ראשונים בעבר הירדן 76 בני שלמון / יונקים ושמירת טבע בירדן 83 משה הרטל / הדולמנים בירדן 92 חיים בן דור / שאג-ריש — אתר "סלע" אדומי בשמורת דנה 100 אורנה גורן ואיתן איילון / סיור אתנוגרפי בירדן 103 תמונות וטמונות צילומים נדירים מירדן 113 מחקרים רז קלטר / נוודים , מתיישבים ומלכים ..... הירדן בתקופת ההתנחלות והשופטים 130 אלי שילר / מאה שנות חקירת ירדן ; על ספרם של ברונוב ודומשבסקי " פרובינקיה ערביה" 143

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר