קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ירדן : מבחר מאמרים