ירדן מבחר מאמרים

עמוד:2

רשימת המשתתפים א . בן אברהם היסטוריון , ירושלים , פרופ' אשר ססר מכון דיין , אוניברסיטת תל אביב פרוט' משה פישר , החוג ללימודים קלאסיים , אוניברסיטת ת"א פרופ' יוסף גייגר החוג להיסטוריה , האוניברסיטה העברית , ירושלים ד"ר פנחס פיק ז"ל היסטוריון , ירושלים רבקה פלסר , הספריה הלאומית ירושלים , המחלקה לכתבי יד פרופ' נילי ליפשיץ , החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת ת"א ד"ר בני שלמון , זואולוג , החברה להגנת הטבע , אילת משה הרטל , רשות העתיקות , מרום גולן חיים בן דוד , דוקטורנט בחוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן אורנה גורן חוקרת תרבות הבדווים , מרכז ג'ו אלון , להב איתן איילון , מוזיאון ארץ ישראל , תל אביב ד"ר רז קלטר רשות העתיקות ואוניברסיטת חיפה ד"ר גבריאל ברקאי החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן אלי שילר , הוצאת ספרים "אריאל , " ירושלים מקור התמונות : ביה"ס הדומיניקאני למקרא : עמי . 129-113 , 6 שגרירות ירדן.- עמ' . 31 , 27 , 21 ארכיון קק"ל : עמ' . 22 הארכיון הציוני : עמ' . 24 ארכיון : PEFT 1 עמ' . 92 , 84 , 80 , 39 מוסד יד בן צבי : עמ' . 66 , 64 בית הספרים הלאומי ירושלים , המחלקה לכתבי יד : עמ' . 75 מתוך : עזבון אהרנסון , צמח עבר הירדן ( באדיבות נילי גרייצר : ( עמ' . 76 משה הרטל : עמ' . 95 גלעד פלאי : עמ' . 100 אורנה גורן : עמ' . 104 איתן איילון : עמ' . 109-106 1998 בל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר