תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים על הספר ומגמתו 7 חלק א : ניטשה — טראגדיה ואמת 13 הולדת הטראגדיה , ; 13 מהי טראגדיה 15 ? חומר וצורה , ; 22 הרת היוונית כדת אמת יחידה , ; 27 תורת המסתורין של הטראגדיה , ; 31 גיוונה של הטראגדיה , 35 ו חידוש התרבות הטראגית , ; 40 ההיסטוריה כטראגדיה , ; 47 ההיסטוריה כאמנות , ; 51 ביקורת השאיפה לאמת ולהכרה , ; 56 האמת האפולינית כסוג של חיים , ; 65 ביקורת המוסר , המדינה והדת , ; 71 הולדתה מחדש של הטראגדיה , ; 87 הרצון לעוצמה כשיטה דיאלקטית , ; 96 האמת כפעולה מוחלטת , 108 חלק ב : שפינתה וניטשה — אותה פילוסופיה עצמה 124 סגנון הכתיבה של שפינתה וכיצד יש לקוראו , ; 124 סגנונו של ניטשה וכיצד יש לקוראו , ; 130 קונאטוס הוא החיץ לעוצמה , ; 138 זהות עצמית ; 142 , סיבתיות , ; 146 אינסוף , ; 152 אלוהים , ; 155 אהבת אלוהים ואהבת הגורל , ; 157 מקריות , זרימה , חזרה נצחית 160 , חלק ג : קירקגור — הנצרות כטראגדיה 175 הסובייקטיביות ככולותה של המציאות , ; 178 התהליך הלוגי דיאלקטי כהתגלות אלוהים , ; 189 הנצרות כנ ^ כל הערכים , ; 199 אמונה וחטא , ; 204 אימון בנצרות , ; 209 הנוצרי כעלאדם , 215

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר