פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה

עמוד:11

בין הדימוי המרוחק של האל כמלך לבין דימויו הקרוב כאב . 'מלכינו אלהינו ' נחתמת בתמצית האידאית : 'עשה למענך ולא למענינו . ' מיקודה של התפילה באל בלבד שזור בתנועת החריזה 'ף ' שבכל חוליותיה של הפסקה . ' מלכינו אלהינו , ' כפי שהיא מופיעה בקטעי הגניזה , מורכבת משלוש יחידות של בקשות אסכטולוגיות : ( א ) סדרת הבקשות 'יחד ... בעולמך ' : אין נוסח שחסר בו 'יחד שמך , ' וברוב הקטעים נוסף גם 'יחד זכרך ' או חלופתו 'יחד מלכותך ' . רק במקרים מעטים באות שתי התוספות יחד . ( ב ) הבקשה המפורשת לגאולה : מרכיב זה כולל שתי יחידות , כל אחת בעלת שני צמדי מילים . האחת מבקשת על בניין המקדש והאחרת על גאולת ישראל . בסיומן באה הבקשה העיקרית : 'שכינתך תשיב לבית מקדשך , ' ונראה שהיא לבה של הפסקה כולה . יחידה זו מוצקה למדי , מלבד קטעי 'מלכינו אלהינו ' שבברכת המזון . ( ג ) סדרת הבקשות 'עשה למען : ' במרכיב זה רבים יותר השינויים , אך היסוד המוצק שבו כולל את 'שמך ' ו ' תורתך , ' ולאחריהם את 'מלכותך ' ו ' משיח צדקך . ' בסופו באה לשון הסיכום 'עשה למענך ולא למענינו . ' מקומה של הפסקה בסוף תפילת העמידה קבוע כמעט במוחלט . לעולם היא באה בסוף פסקת 'אלהי נצור , ' לאחר המילים 'קלקל ( או 'בטל ( ' מחשבתם ' או 'הפר עצתם . ' בכל אותם קטעי סידור שלא בא בהם 'אלהי נצור , ' והם כאמור רבים מאוד , לא באה בהם גם פסקת 'מלכינו אלהינו . ' וכן להיפך ; מלבד כתב יד מזרחי קדום למדי אחד לא מצאנו סידור שיש בו 'אלהי נצור' שאינו מביא את 'מלכינו אלהינו ' בעקבותיו . אין ללמוד מכך כמובן 8 רק כ " י ק 5 ו סוטה מן הלשון הקבועה של הפתיחה ונוקט 'אבינו מלכנו . ' יש לשער שחילוף הנוסח הוא אשגרה מן הפתיחה המקובלת 'אבינו מלכנו , ' ואולי זהו ניסיון להקהות במשהו את הנימה הטרנסצנדנטית של הפסקה , כפי שיוצע גם להלן . באופן דומה יש להסביר את נוסח הכלאיים שבהלכות העמידה של מחזור ויטרי : 'אבינו מלכינו אלהינו ' ( כך מופיעה ההלכה ברוב כתבי היד של המחזור ; לכתבי היד ולדפוסים של מחזור ויטרי , ראו להלן , הערה . ( 72 9 ראו נספח : ק , 2 ק , 3 ק , 9 ק 0 ו , קלו . את שתי התוספות בעלות המשמעות שמוסיפים כאן ק , 2 ק : 3 'פדה עמך ' או 'תחדש פדות לעמך ' אפשר להבין גם כניסיון לאזן את חסרון הזכרתם של ישראל בתפילה ( מלבד ' שמח עדתך ( ' ולהגדיל את מספר הפעמים שהם נזכרים בלשון הבקשה לגאולה . 10 בכמה כתבי יד באה הפסקה לאחר תוספת שלשונה על פי רוב 'והשב גמולם בראשם . ' ראו : ק , 4 ק 4 ו , ק , 15 ק . 24 11 מדובר בכ " י ק"מברידג ' Add . 3160 . 8 ( טיפוס כתב מזרחי שהעתקתו משוערת לשנים . ( 1100-1000 בכ " י ניו יורק ENA 2321 . 1-10 ( מזרחי [ פרסי ( 1500-1400 , [? בא 'אלהי נצור ' ובעקבותיו רק 'עשה למען , ' כדרך הנוסח המאוחר . בכ " י ק"מברידג , ' וסטמינסטר קולג ' Lit . 11 . 9-13 ( אשכנזי [ צרפתי ( 1 350-1200 , [ וקיימברידג ' T-S NS 123 . 105 ( ספרדי , ( 1400-1200 בא 'אלהי נצור ' ללא כל תוספת , כמצוי בסידורים

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר