פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה

עמוד:9

פסקת 'מלכינו אלהעו ' בסוף תפלת שמונה עשוה ובברכת המזון : מקווה , נוסחה ומעמדה אורי ארליך ואבי שמידמן בכל מנהגי התפילה של ימינו באה בסוף תפילת העמידה הפסקה 'אלהי נצור לשוני מרע ' . תחינה אישית זו מיוחסת , לפי עדותו של התלמוד הבבלי ( ברכות יז ע"א , ( למר בריה דרבינא , שאמרה תדיר לאחר תפילתו . הפסקה נקלטה לאחר העמידה כבר בשלהי האלף הראשון לספירה במקצת הסידורים על פי מנהג בבל , אך קליטתה המלאה התרחשה רק בשלהי ימי הביניים , ובכמה מן המקומות אף לאחר מכן . על פי תוכנה ועל פי העדויות מן התלמוד , מסתיימת הפסקה במילים 'הפר עצתם וקלקל מחשבתם . ' ואולם ברוב הסידורים באה מיד לאחר מכן תוספת בסגנון שונה , 1 כמה עשרות קטעי סידורים שכלולה בהם פסקה זו שרדו בגניזה וביניהם כל העותקים של סידור רס"ג שבידינו . היא כלולה גם בכל כתבי היד , מאוחרים כל שיהיו , של סדר רב עמרם גאון . יחד עם זאת רבים יותר קטעי הסידורים מן הגניזה הקהירית שאין מופיעה בהם פסקת 'אלהי נצור . הפסקה אינה באה גם בסידור הרמב " ם . ראו : ד גולדשמידט ' , סדר התפילה של הרמב " ם על פי כתב יד אוקספורד ' , מחקרי תפילה ופיוט , ירושלים תשנ " ו , עמ י . 205-200 הפסקה חסרה גם בסידור רבי שלמה ברבי נתן מסיגילמסה , הן במהדורה הנדפסת ( מהדורת ש ' חגי , ירושלים תשנ " ה , עמ ' טז , ( הן בכל עותקי הסידור הזה ששרדו בגניזה . 2 במחזורי אירופה מן המאות הי " ג-הט " ו כבר מופיעה פסקת 'אלהי נצור ' באופן קבוע למדי , אך מעמדה עדיין אינו מוחלט . בכתבי יד אחדים אין היא מופיעה כלל . לדוגמאות בסידורים כמנהג רומא , ראו להלן , הערה . 54 לדוגמאות בסידורים כמנהג רומניה , ראו : כ " י מוסקבה , ספריית המדינה , אוסף גינצבורג 746 ( המאה הט " ו , ( וכ " י פריס , הספרייה הלאומית 596 ( המאות הי"ד-הט " ו . ( לעתים מופיעה פסקת 'אלהי נצור ' בנפרד , בתור 'יש נוהגין לומר ( כך למשל בארבעה סידורים כמנהג רומא : כ " י רומא קזנטזה 2828 [ המאות הי " ג-הי " ד , [ כ " י וטיקן 594 [ המאה הט " ו , [ כ " י פרמה פלטינה 900 ו [ המאה הי"ד , [ וכ " י פריס , הספרייה הלאומית heb . 594 [ המאה הי " ד . ([ בתכלאל התימני מובאת הפסקה ולפניה כתובה ההוראה : ' ונהגו להתחנן בתחנה זו . ' ציון התאריכים בסידורים האירופיים למנהגהיהם נעשה על פי הקטלוג של המכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים . 3 כך הוא בדפוסי שונצינו ווילנה וכן בכ " י אוקספורד . 366 ואולם בכ " י מינכן 95 באה לאחר 'קלקל מחשבתם ' תוספת : 'והשב גמולם על ראשם והשמידם ותכניעם מלפני והצילני מצרות רעות ומשעות קשות ומכל מיני פורעניות היוצאות החוצפות המתרגשות בעולם . ' וקרוב מאוד לנוסח הזה בא בכ " י פריס 671 ובגיליון של כ " י פירנצה . 11-1-7 תוספת זו אינה משנה את הטענה שהמילים 'עשה למען שמך ' ואילך המופיעות בסידורים הן תוספת שאינה שייכת ליאלהי נצור .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר